REKISTERISELOSTE Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Päivitetty 24.01.2024

1. Rekisterin pitäjä

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
asiakaspalvelu@autopaikat.fi
010 324 8990

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Laitinen
asiakaspalvelu@autopaikat.fi
010 324 8990

3. Rekisterin nimi

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n pysäköintirekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

 • Sopimusasiakkaiden sekä lyhytaikaista pysäköintiä käyttävien asiakkaiden pysäköinnin
  mahdollistaminen
 •  Sopimusasiakkaiden informointi sopimusta tai pysäköintiä koskevissa asioissa

5. Rekisterin tietosisältö

Sopimusasiakkaat:

 •  Nimi / Yritys
 •  Osoite
 •  Puhelinnumero
 •  Sähköpostiosoite
 •  Ajoneuvon rekisteritunnus

 

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaat:

 •  Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Maksukortin numeron neljä viimeistä numeroa

6. tietolähteet

Sopimusasiakkaat:

 • Pysäköintioikeussopimus
 • Kulunvalvontajärjestelmän rekisteritunnistuskameran lukema ajoneuvon rekisterinumero

 

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaat:

 • Kulunvalvontajärjestelmän rekisterintunnistuskameran lukema ajoneuvon rekisterinumero
 • Maksukortin lukijan tiedot

7. Tietojen tallentaminen

Tiedot on tallennettu PlatformX-ohjelmaan, joka toimii Otaverkko Oy:n konesalissa ns.
virtuaaliserverillä. Lisäksi ajohistoria on tallennettu laitoskohtaiselle serverille.

8. Tietojen säilyttäminen

Sopimusasiakkaat:

 • Pysäköintioikeussopimuksen voimassaolon ajan
 •  Kameran lukema rekisterinumero säilyy rekisterissä pysäköintiajan + yksi vuosi
  pysäköintilaitoksesta ulosajon jälkeen

 

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaat:

 • Rekisterinumero säilyy rekisterissä pysäköintiajan + yksi vuosi pysäköintilaitoksesta
  ulosajon jälkeen
 • Maksukortista luettava tieto (kortin numeron neljä viimeistä numeroa) säilyy kolme
  kuukautta maksutapahtuman jälkeen.

9. Tietojen käyttäminen

Sopimusasiakkaiden tietoja käytetään ainoastaan asiakkaan pysäköintiä koskevissa asioissa. Tietoja
ei käytetä markkinointiin.

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaan tietoja käytetään ainoastaan sen pysäköintitapahtuman
käsittelyyn, minkä yhteydessä tiedot on kerätty.

10. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos Poliisi tai muu
toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin
yksilöityä tietoa haltuunsa.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina.

REKISTERISELOSTE Länsi-Pasilan Autopaikat Oy

Päivitetty 24.01.2024

1. Rekisterin pitäjä

Länsi-Pasilan Autopaikat Oy
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
asiakaspalvelu@autopaikat.fi
010 324 8990

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Palmio
asiakaspalvelu@autopaikat.fi
010 324 8990

3. Rekisterin nimi

Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n pysäköintirekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

 • Sopimusasiakkaiden sekä lyhytaikaista pysäköintiä käyttävien asiakkaiden pysäköinnin
  mahdollistaminen
 • Sopimusasiakkaiden informointi sopimusta tai pysäköintiä koskevissa asioissa

5. Rekisterin tietosisältö

Sopimusasiakkaat:

 •  Nimi / Yritys
 •  Osoite
 •  Puhelinnumero
 •  Sähköpostiosoite
 •  Ajoneuvon rekisteritunnus

 

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaat:

 •  Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Maksukortin numeron neljä viimeistä numeroa

6. tietolähteet

Sopimusasiakkaat:

 • Pysäköintioikeussopimus
 • Kulunvalvontajärjestelmän rekisteritunnistuskameran lukema ajoneuvon rekisterinumero

 

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaat:

 • Kulunvalvontajärjestelmän rekisterintunnistuskameran lukema ajoneuvon rekisterinumero
 • Maksukortin lukijan tiedot

7. Tietojen tallentaminen

Tiedot on tallennettu PlatformX-ohjelmaan, joka toimii Otaverkko Oy:n konesalissa ns.
virtuaaliserverillä. Lisäksi ajohistoria on tallennettu laitoskohtaiselle serverille.

8. Tietojen säilyttäminen

Sopimusasiakkaat:

 • Pysäköintioikeussopimuksen voimassaolon ajan
 •  Kameran lukema rekisterinumero säilyy rekisterissä pysäköintiajan + yksi vuosi
  pysäköintilaitoksesta ulosajon jälkeen

 

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaat:

 • Rekisterinumero säilyy rekisterissä pysäköintiajan + yksi vuosi pysäköintilaitoksesta
  ulosajon jälkeen
 • Maksukortista luettava tieto (kortin numeron neljä viimeistä numeroa) säilyy kolme
  kuukautta maksutapahtuman jälkeen.

9. Tietojen käyttäminen

Sopimusasiakkaiden tietoja käytetään ainoastaan asiakkaan pysäköintiä koskevissa asioissa. Tietoja
ei käytetä markkinointiin.

Lyhytaikaisen pysäköinnin asiakkaan tietoja käytetään ainoastaan sen pysäköintitapahtuman
käsittelyyn, minkä yhteydessä tiedot on kerätty.

10. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos Poliisi tai muu
toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin
yksilöityä tietoa haltuunsa.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina.