Pysäköintioikeuden varaus

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomiskuukauden lopusta laskettuna.

Varaus ei sido kumpaakaan osapuolta. Sopimus syntyy vasta kun asiakas on allekirjoittanut erikseen toimitettavan vuokrasopimuksen.