P4-Rahakamarin pysäköintilaitoksen korjaus alkaa 10.7.

Työt alkavat sisääntulokerroksesta kahdessa vaiheessa. Puolet kerroksesta on työn alla ja toinen puoli säilyy pysäköintikäytössä. Sisään- ja ulosajo sekä ajo sisääntulokerroksen ja keskikerroksen välillä tapahtuu luiskan toista puolta käyttäen. Luiskan ylä- ja alapäähän asennetaan liikennevalot. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan hallissa liikennemerkein.

Elokuun puolivälissä siirrytään pysäköintilaitoksen keskikerrokseen. Puolet kerroksesta on työmaana ja toinen puoli säilyy pysäköintikäytössä. Ajo kerrosten välillä tapahtuu vain hallin toista puolta käyttäen. Luiskan ylä- ja alapäähän asennetaan liikennevalot. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan hallissa liikennemerkein.

Syyskuun loppupuolella korjaustyöt alkavat pysäköintilaitoksen pohjakerroksessa. Puolet kerroksesta on työmaana ja toinen puoli säilyy pysäköintikäytössä. Ajo keskikerroksen ja pohjakerroksen välillä tapahtuu vain hallin toista puolta käyttäen. Luiskan ylä- ja alapäähän asennetaan liikennevalot. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan hallissa liikennemerkein.
Korjaustyöt valmistuvat suunnitelman mukaan joulukuussa.

Pahoittelemme korjaustöistä aiheutuvaa häiriötä.
Yhteydenotot sähköpostilla lpa.ipp@autopaikat.fi

Comments are closed.